О курсе

Корекція порушень письма та читання у учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням появи звуків усного мовлення в онтогенезі

Головною рисою дислексії є специфічне і виражене порушення розвитку навичок читання, яке не може бути пояснене низьким психологічним віком, зниженням гостроти зору або неадекватним навчанням. Розуміння прочитаного, розпізнавання слів при читанні, читання вголос і виконування завдань за прочитаним матеріалом – всі ці навички можуть бути ураженими. З даним розладом можуть бути пов’язані труднощі в орфографії, які часто зберігаються і в підлітковому віці, навіть якщо до цього часу досягнутий деякий прогрес в читанні. Специфічним розладам читання зазвичай передують порушення в різних ланках мовлення; в шкільному віці їх нерідко супроводжують емоційні та поведінкові порушення.

Для діагностики важливо уточнити в анамнезі наявність більш чи менш виражених порушень мовлення, що мали місце в дошкільному віці , звукової диференціації, рухової координації, процесів обробки зорової інформації, а також порушень уваги чи контролю над рівнем активності та його модуляціями. Писемне мовлення є зоровою формою існування усного мовлення. В писемному мовленні моделюється, означається певними графічними знаками, звукова структура слів усного мовлення, часова послідовність звуків переводиться в просторову послідовність графічних зображень (літер).


Преподаватель
100% online
Начните сейчас и занимайтесь по собственному графику
Как снизить цену?

Вступите в клуб Логопрофи и получите скидку 10% или 15% на участие вебинарах и учебных программах.

Часто задаваемые вопросы
Где скачать учебное пособие?

После оплаты, ссылка на скачивание будет активна в личном кабинете на сайте.

У Вас остались вопросы?
Вы можете воспользоваться формой (иконка в правом нижнем углу экрана).
Ответ придет на указанный при отправке email.